chống tải về video - Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp - Pubweb.vn

2019-11-29 12:18:23 | Thiết kế web  
Chống download video online và trình học trực tuyến là 2 chức năng chính của dạng website này. Đối với loại hình website này việc bảo mật video, chống tải về là chức năng sống còn cho dịch vụ. Bạn thử hình dung khi đầu tư hàng trăm triệu đồng cho một video chỉ cần vài phút sau nó đầy dẫy trên youtube cũng như mạng xã hội, hàng trăm triệu đồng của bạn sẽ trở thành sản phẩm miễn phí cho những người khác.
Xem thêm