img

Thiết kế website bán và giới thiệu tour du lịch - Pubweb.vn

Mô tả

Typictravel.fr là một website bán và giới thiệu tour du lịch việt nam cho người Châu Âu đặc biệt là người Pháp. Đây là một website đòi hỏi thiết kế chi tiết đến từng icon của loại tour du lịch giúp người dùng cảm thấy hiểu và ấn tượng với từng loại tour ngay từ khi nhìn vào danh sách tour.

Thời gian

01/12/2017 - 15/12/2017

Dịch vụ

Thiết Kế Website

Trải nhiệm trang typictravel các bạn có thể thấy tốc độ tải trang khi truy cập tại việt nam bị chậm. Nguyên nhân là do chúng tôi đặt trang tại pháp, đường truyền quốc tế thì thường bị phập phùng. Tuy nhiên đây là một trang bán và giới thiệu tour việt nam cho người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp nên trải nhiệm người dùng cần được ưu tiên cho người nước ngoài. Với thiết kế thanh thoát, nhiều ảnh, ít chữ, typictravel là hình mẫu cho các giao diện bán tour du lịch việt nam cho người nước ngoài.

Thiết kế website công ty cho thuê xe du lịch tuấn phương
Thiết kế website công ty cho thuê xe du lịch tuấn phương

Website công ty cho thuê xe du lịch

thiết kế website nhà hát tuổi trẻ
thiết kế website nhà hát tuổi trẻ

Nhà hát tuổi trẻ nơi ký ức tràn về

thiết kế website lễ hội âm nhạc gió mùa
thiết kế website lễ hội âm nhạc gió mùa

Monsoon festival là lễ hội âm nhạc gió mùa, bữa ăn tinh thần quen thuộc của người Hà nội.